-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: B Beastcraft Dawn Of The Serpent
Jehovas Likbal

Et korsfestet rike forært av pest
Skal atter gjenoppstå som i fordums tid
Vi erklærer krig
Stridshanskene dyppes i vievann
Klar til kamp, løver mot lam
Kirken står for fall
Med makt skal den bekjempes
Gjennom ild og vold
Skal kristendommen knuses
Hør iyden av Helvete
En kaosstorm av hat
Horder fra skyggene i kamp mot Gud

Fantoft må atter dø

Jehovas likbål, kirkebrann
Ut fra asken, begravelseståken
Stiger Norges legion
Fornektere av guds ord

Grip til våpen
Skjend det kristne monument

Et korsfestet rike forært av pest
Skal atter gjenoppstå som i fordums tid
Vi erklærer krig
Stridshanskene dyppes i vievann
Klar til kamp, løver mot lam
Kirken står for fall
Med makt skal den bekjempes

Gjennom ild og vold
Skal kristendommen knuses.

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?