-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: B Be Persecuted Be Persecuted
Some How

Wei bi he fei, wei ci he shi?
Shui ming ci xin, meng die zhi zi.
He huo fei fu, he ji fei xiong?
Shui da ci guan, sheng lao bing si.
Wu ming, liu chu, shi, xing,
ming, se, chu, ai,
qu, you, sheng, lao si.

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?