- Главная
- О сайте
- Новости
- Афиша
- Концерты
- Музыка mp3
- Энциклопедия
- Ссылки
- Связь
- Форум
Аудиозаписи
.: Энциклопедия » H » Helheim » Jormundgand
Svart Visdom

På norsk jord vi står
sønner av den norønne ætt
Stolte vi står med sverd og skjold i hånd
Vi husker den tid
en tid glemt
men snart tilbakevunnet
Da gudene hersket
og slag var som blodet i vår kropp

Da vi, vikinger av Norge hersket i det kalde nord
og skapte frykt med vårt sverd

Flammer lyste opp himmelen dengang, men ikke nå
Blod fløt i strie strømmer snart det vil igjen
Vår makt er ikke borte vi står ennå tilbake
med våre forfedres visdom
Svart som natten
Vis som kongen i Valhall

En ed ble sverget
Sverget til hevn
Hevn og hat
Vårt hat skal de få

Den hedenske gjenforeningen venter
Ta til sverd, ta til øks
Vinder blir til storm dager om til natt
Det er tid for hevn slakt de som engang slaktet
Vårt dødens korstog marsjerer

Tornekronen vil falle hardt til grunn
En ingens konge vil stige ned fra sin trone
Han skal bli borte borte for alltid
Vikinger vil entre med blodige sverd
for å knuse tronen og slippe fri våre forfedre
De hedenske gudene som i svart visdom
engang hersket og nå vil herske på ny

[English translation:]

[Black wisdom]

On Norwegian earth we stand
sons of the norse tribe
Proud we stand
with swords and shields in hand
We remember the time
a time forgotten but soon to be reconquered
When the gods ruled
and battles were like the blood in our veins

When we, vikings of Norway ruled the cold north
and spread fear with our swords

Flames lit the sky then, but not anymore
Blood floated in wild rivers
and soon the blood will float again
Our might is not gone
we still stand with our ancestors wisdom
Black as the night
Wise as the king of Valhalla

An oath was sworn
Sworn to revenge
Revenge and hate
Our hate we will give them

The pagan reunion awaits
Reach for your sword, reach for your axe
Winds become storms days turn to nights
The time for revenge has arrived
Slaughter them whom once slaughtered
Our crusade of death marches on

The crown of thorns will fall
hard to the ground
Once a nomans king
will descend from his throne
He shall vanish
vanish forever
Vikings will enter with swords in blood
to crush the throne
and release our ancestors
the pagan gods
who in black wisdom
once ruled
and now will rule again

[Music: Hrimgrimnir, Lyric: Vanargandr]

[Назад к Альбому]

Магазин HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal мерч!
Нашел ошибку?