-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: H Helheim Jormundgand
Jotnevandring

Fra Heimen i nord kommer en horde stor
Etterlater seg dype jotunspor

En vandring mot dommedagens mark
Stien fører dem hen mot dødens trone
Kjødets lyst springer ut og gir makt, og slakter ned uten nåde

En vandring som fører dem
langt vekk fra Jotunheimen

[English translation:]

[Jotun wandering]

From heimen in the north a great horde is coming
leaving deep prints of jotun feet

A wandering towards the doomsday field
the path leads them towards the throne of death

Out bursts the lust of the flesh which gives might
and slaughters without mercy

A wandering that leads them
far away from Jotunheimen

[Music: Hrymr, Lyric: Vanargandr]

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?