- Главная
- О сайте
- Новости
- Афиша
- Концерты
- Музыка mp3
- Энциклопедия
- Ссылки
- Связь
- Форум
Аудиозаписи
.: Энциклопедия » H » Helheim » Av Norrøn Ætt
Fra Ginnunga-gap Til Evig Tid

Fra Ginnunga-gap til evig tid
Fra tidenes morgen til dommedag
Fra jotneblod til verdens hav
Fra bein og marg til fjell og land
Vår tid er talt, lengselens skrik
Maktenes mørke har talt sin tid
Men opp av dypet, det glemte, dunkle
reises en tid av hedensk fortid

Jeg står i skyggen av visjoner, den forviste sannhet finnes her
Riv min sjel, stjel mitt sinn, allikevel blir jeg aldri din

Vik for meg, svikere av løgnens far
Bærere av svik, av støvet kom, til støv skal bli
Forsvinne med tiden, tiden glemt og lagt i grus

Hør mine tidløse kall, vår åpenbaring, vårt fall
Gi meg visdom, gi meg makt, for i glemsel sviket er lagt
En ny seier er fortalt, en annen tro har forfalt

Himlen tegner gudebilder gravd opp av dype kilder
Ætten gjemt i manns minne opp av dypet vi skal finne

Visjoner av en evighet i skyggen er fortalt
Sprer seg mens den andre dør
Fra Ginnunga-gap til evig tid
Den Norrøne Ætt vil aldri dø!!

[English translation:]

[From Ginnunga-gap to eternity]

From Ginnunga-gap to eternity
From the dawn of time to doomsday
From giants blood to world seas
From bone and marrow to mountains and land
Our time is spoken, the yearning scream
The Twilight of the gods has been told
But up from the deep, the forgotten, the gloomy
rises the time of pagan past

I stand in the shadow of visions
The banished truth lies here
Rip my soul, steal my mind
Still, I will never be yours

Give way for me mongrels of the father of lies
Bearers of betrayal. From the dust came, into dust remain
vanish with time, time forgotten and lain in ruins

Hear my timeless call
Our revelation, our fall
Give me wisdom, give me power
for the betrayal has sunk into oblivion
A new victory has been told
another faith has decayed

The heaven draws idol
unearthed from deep sources
The lineage hidden in the memory of man
up from the deep we shall find

Visions of eternity in the shadow is told
Spreads while the other dies
From Ginnunga-gap to eternity
The Norse lineage will never die!!

[Music and Lyric: Vanargandr]

[Назад к Альбому]

Магазин HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal мерч!
Нашел ошибку?