-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: M Månegarm Urminnes Hävd - The Forest Sessions
Himmelsfursten

Ett ljungande vitt sken över himmelens valv
Oväderstid, höstetid
Ett rungande himlaspel råder i ovan
Okynnestid, mörkertid

Vagnens hjul maler fram
genom ett blixtrande hav
Från ovan blickar han ned
Åskans herre Asa-Tor

I vredesfärd över himlens hav med bockarna i för
Hammartid, hednatid
Frustande i vredesmod svingar han jättars bane
Hednatid, hammartid

Vagnens hjul maler fram
genom ett blixtrande hav
Från ovan blickar han ned,
den rödskäggige, människors vän
Troll och jättar ryser, i märg, ben och sten
Gömmer sig undan himmelsfursten
Åskans herre Asa-Tor

English translation: The Lord Of Thunder
A fulminating light across the vault of the sky
Time of storm, time of autumn
A resounding display of heaven prevailing in the high
Time of mischief, time of darkness

The wheels of the carriage revolve on
Through a flashing sea
From above he looks down
The Lord of Thunder... Asa-Thor

In a flight of fury across the vault of heaven with the bucks leading
Time of the hammer, time of the heathen
Roaring with rage he wields the Bane of giants
Time of the heathen, time of the hammer

The wheels of the carriage revolve on
Through a flashing sea
From above he looks down
The Red-Bearded, friend of men
Trolls and giants shiver
In marrow, bone, and stone
Hide away from the Lord of Thunder
The Lord of Thunder... Asa-Thor

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?