-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: M Månegarm Urminnes Hävd - The Forest Sessions
Utfärd

Ett sista horn jag bjuder er som vidare skall
Till oråd som väntar uti okänt land

Ett sista fat jag bjuder er som vidare skall
Till ära som väntar uti okänt land

Ni räds ej spjutet och valkyriors famn
Vi som födda är under nordstjärnans glans

Ni räds ej tunga eller fienders tand
När vi fäller dem, under björnens dans

Först dricker vi Enögas full
För seger drucko vi två
Nio är världarna som fyller oss
I viking vi går

Hem och härd lämnar vi
Farväl till de små
Släpper den vänaste hand
I viking vi går

Först dricker vi Enögas full
För seger drucko vi två
Nio är världarna som fyller oss
I viking vi går

English translation: Setting Out
One final tankard I offer you who shall go forth
To treacherousness waiting in the lands unknown

One final barrel I offer you who shall go forth
To glory waiting in ports unknown.

You do not fear the spear of the embrace of valkyries
We who are born under the brilliance of the north star

You do not fear tongue or enemies' teeth
When we bring them down during the bear's dance

First we drink to One-Eye, to victory we drink two, nine are the worlds that fill us,
To battle we go...

Home and hearth we leave, farewell to the little ones, let the fairest hand go, To battle we go...

First we drink to One-Eye, to victory we drink two, nine are the worlds that fill us,
To battle we go...

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?