-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: M Månegarm Urminnes Hävd - The Forest Sessions
Älvatrans

Se om natten, ett töcken så blekt
Svallande toner vid vattnets rand

Böljande själar, som vaggad i trans
Slukad av sinnen, driven in i älvors dans

Dragen ned i uråldrig trans
till älvors förnöjda tjut

I natt skall du dansa tills fötterna blör
Bryter du ringen blir det natten du dör

English translation: Elven Trance
Behold at night time a palid haze...
Surging notes at the rim of the water

Billowing souls like being lulled into trance...
Devoured by minds
Driven into the elven trance...

Pulled down into ancient trance
To the gleeful howls of elves...

"Tonight you shall dance till your feet bleed
If you break the ring, this will be the night when you die..."

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?