-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: M Månegarm Urminnes Hävd - The Forest Sessions
Hemkomst

Slitna segel spelar i vind
Ögon, trötta att se, speglar en sorg i flammornas sken

Fallen i främmande land
En far, en son, en kvinnas man

På en bädd av löv till hemmets härd,
till hemmets härd bärs han fram
Till barnens gråt lämnar han,
lämnar han sin hamn

På en bädd av löv till hemmets härd,
till hemmets härd bärs han fram
Till barnens gråt lämnar han,
lämnar han sin hamn

På en bädd av löv till hemmets härd,
till hemmets härd bärs han fram
Till barnens gråt lämnar han,
lämnar han sin hamn

English translation: Homecoming
Worn sails play in the wind...
Eyes tired with seeing, reflect a sadness in the glow of flames...

Fallen in foreign land, a father, a son, a woman's man...

On a bed of leaves to the hearth of his home he is carried... To the crying of children he leaves his guise...

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?