-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: M Månegarm Vargstenen
Den Gamle Talar

Svaren är få,
vid trummans slag,
skall ditt sinne gå.

Sök i ovan,
sök i nedan,
sök i världarna nio.

Styr med Reid i för;
kalla på Rådarna,
svar skall du finna där.

Res smidigt och snabbt,
ty tiden är knapp;
trummans slag ger dig kraft.

English translation: The Old One Speaks
The answers are few
By the beat of the drum
Your mind shall wander

Seek above
Seek below
Seek in the nine worlds

Steer with Reid in the prow
Call upon the Fey
Answers you shall find there

Travel light and fast
For time is running short
The beat of the drum gives you strength...

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?