-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: M Månegarm Vargstenen
Genom Världar Nio

Följer trädets rot,
till världar i nedan.
Hör mig rådare,
i världar nio!

Svar jag söker,
i källorna tre.
Väsen i nedan,
visdom och råd jag fann.

Genom världar nio,
från Nifel till Muspel.
Reid bär väg i Urds väv.

Runor skall brista snart,
vedergällningens tid

Följer trädets gren,
till världar i ovan.
Hör mig rådare,
i världar nio!

Svar jag söker,
hos asar och vaner.
Väsen i ovan,
läkekraft och råd jag fann.

Genom världar nio,
från Nifel till Muspel.
Reid bär väg i Urds väv.

Runor skall brista snart,
vedergällningens tid

Sveper över Midgårds vidder,
från världarna i ovan.
Blickar över spillror,
efter ormtungors nid
Jagade och fallna fränder,
flådda av eld och stål.
Platser fyllda av minnen,
blodbestänkta i spillror

Öga för öga, tand för tand.
Blodörn skall bli mitt namn

Runor skall brista snart,
vedergällningens tid

Runor skall brista snart,
vedergällningens tid

Runor skall brista;
den fjättrade fri,
då jag åter härskar,
då jag åter är hel.

Runor skall brista.

Hämnd!

English translation: Through The Nine Worlds
Following the root of the tree
To the worlds below
Hear me, Fey Creatures
Of the nine worlds

I seek answers
In the three wells
Beings of Below
Wisdom and counsel I found

Through the nine worlds
From Nifel to Muspel
Reid leads the way...
In the web of Urd

Runes shall soon crack
The time of retribution

Following the branch of the tree
To the worlds above
Hear me, Fey Creatures
Of the nine worlds

I seek answers
From Ases and Vanir
Beings of Above
Healing power and counsel I found

Through the nine worlds
From Nifel to Muspel
Reid leads the way...
In the web of Urd

Runes shall soon crack
The time of retribution

Sweeping over the plains of Midgaard
From the worlds above
Gazing over debris
After the atrocities of serpent tongues
Pursued and fallen kindred
Flayed with fire and steel

Places filled with memories
Bloodstained, in ruins
Eye for an eye, tooth for a tooth
Blood Eagle shall be my name

Runes shall soon crack
The time of retribution

Runes shall crack
The Shackled One free
When I once again rule
When I am once again whole

Runes shall crack

Vengeance...

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?