-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: M Myrkgrav Trollskau, Skrømt Og Kølabrenning
Oppbrennerbønn

Borti Toverudmarka, sørom Buråsplassa
Ligger bønnen der ilden lurer
En kølabrenner og en medligger
I kveldinga slår mila ut i toppen

Brenner¡¯n skrider til verks
Men ilden er for snar
Inn i bønnens indre faller han
Et fandensbesatt skrik slepper ut

En grepa brenner den tok
Ilden er sulten i dag

Medligger¡¯n skrider til verks
Men ilden er for slu
Mila slo ut enda en gang
Oppå milekøllen faller han og svartner

Ei arm og skallen den tok
Ilden er grådig i dag

Folk kjem hastende tel
Kølabrennern Burås skrider til verks
Inn i milekøllen kaster han medligger¡¯n
Så brenner han mila ferdig

Ta Sagåsmannen er det ingenting att
Ilden krevde sitt i natt


Aldri fekk dem som gikk i mila fred
Aldri stilt for han på bønn
Aldri ro om natta der var
Aldri fekk dem døra te å slå

Døra blei så slått ut
Og banka nedi ei bønn
En appell blei gitt:
Hvil i fred, fall til ro

Seia har det vært stilt
Bønnen kaller man nå for
Oppbrennerbønn

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?