-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: M Myrkgrav Trollskau, Skrømt Og Kølabrenning
De To Spellmenn

Det bodde en frue ved Kjerraten
"Fattera sommersvane"
To deilige døtre hadde hun
"De vente, de vente, vær velkommen hjem"

Til den yngste gikk beilere hver dag
Det kunne ei den eldste fordra

Den yngste trådte ut på bred ei bro
Den eldste kom etter i falske sko

Søster søster hjelp meg i land
Så skal du få min gullspenne

Nei jeg vil ikke redde deg i land
Før du gir meg din festemann

Nei før du skulle min festemann få
Før vil jeg synke under bøljan blå

Og der kom vær og vestavind
Og førte liket på stranden inn

Der kom to spillemenn gående frem
De så liket der det lå på strand

Kom la oss gå opp på den store gård
Der hvor det store bryllup skal stå

De spilte for det første
Vår brud har druknet sin søster

Bruden hun tok en gullring av sin arm
Den ga hun til de spillemenn

Vi står her et par fulle menn
Slett ingen må tro våre ord er sanne

Da de spilte for det tredje
Begynte bruden å gråte

Om aftenen satt hun på brudebenk
Om morgenen lå hun på bålet brent

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?