-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: T Thyrfing Vansinnesvisor
Draugs Harg

Aldrig skall ålder förtvina eller sätta sina spår
Ni ska dit varken sol eller måne når
Där sång blir till klagan och skratt blir till gråt
Där smärta är evig och dagar är år
Där honungen blir till salt i era sår

Nastrands ormar som spyr ert er etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämna min gård
Av asar och alfer som här inne äro
Ingen i ord är din vän

Likstrandens ormar som spyr blod och etter
Ni som blint trampar Draugs harg
På knä i Eljudne mottag död mans dom
Mot död och helsvite, erat öde och pinoplats

Bärsärkargång mot de dödas helgedom
Hammare och stål skall urkraften väcka
I björnskorta mot Draugs harg
Må nidingapestens veka nacke knäckas

Hrungners dråpare skall dig till dödsriket skicka
Långt under likgrinden ned
Mot död och helsvite, erat öde och pinoplats
Långt under likgrinden ned
Draugs harg, långt under likgrinden ned

English Translation:

Draugr's Altar
Never will age wither or make its markings
You are going where neither sun nor moon can reach
Where song turns into lamentation and laughter into tears
Where pain is eternal and days are years
Where honey turns into salt in your wounds

Nastrand's worms who vomit out venom
The castle is fragile but my ruin is strong
Crawl from my dwelling, leave my homestead
Of the Aesir and Elves who dwell in here
No one is your kinsman

The Corpse Shore's worms who vomit blood and venom
You who blindly trample Draugr's altars
On your knees in Eljudne, receive a dead man's judgement
Towards death and hell, your fate and place of torment

Berserkergang against the dead's sanctuary
Hammer and steel shall awaken the ancient power
Bear-shirt (literal meaning of berserk) against Draugr's altar
May the nithing pole's weak neck be broken

"Hrugnir's slayer will send you to the Kingdom of the Dead
Far below the Gates of Death, deep down"
Towards death and hell, your fate and place of torment
Draugr's altar! Draugr's altar! Draugr's altar!
Far below the Gates of Death, deep down

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?