-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: T Thyrfing Vansinnesvisor
Digerdöden

Aldrig mer må vi talas vid
Men på gastbacken hörs vår klagan
Aldrig mer vi järtecken finna
Vi mötas vid din gravöl

Räfsans slit vid gårdars dörr
Varslar om död så kall
Nu digra liar svepa
Likt en skarprättares verk

[Chorus:] (x2)
Här vandrar en pestlagen hop
Här skådas krigets härjningar
Här vilar en lukt av död
Här frodas domedagens gissel

Blida den med köttet, det fina
Rena husen med gnideld
Må nysått gräs den hindra
Djurkadavrens stank den fräna

Det blir inte ont om kläder
men det skall råda brist på bräder
Många kistor vi må bygga
Ty pestens tid är här

English Translation:

The Black Death
Nevermore will we speak to each other
But on the hill of ghosts our lament is heard
Nevermore will we find omens
We will meet for your funeral ale

The toil of rakes by the farms' doors
Forboding such a cold death
Now great scythes sweep
Like the work of an executioner

[Chorus:] (x2)
Here wanders a plague-stricken crowd
Here can be beheld the ravages of war
Here lies a stench of death
Here flourishes the scourge of the doomsday

Appease it with the flesh, the pure
Cleanse the houses with fire
May newly sown grass hinder it
The acrid stench of animal cadavers

We will not run out of clothes
But there will be a shortage of boards
Many coffins we may build
For the time of the plague is here

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?