-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: T Thyrfing Vansinnesvisor
Världsspegeln

Blått, grått, grönt för ögat
Världsspegeln, dit längtans vingar bär
En fröjd att skåda, att sinnet öppna
Flyende sot på svarta vingar far

Om natten, stormen och vinden
Molnfria vyers inre horisont ler
En öppning i stormen den ser
En öppning i stormen den ser

En lockelse inte bara på ytan
Inte endast en färd, utan även ett mål
Vad väntar mig under systrar nio?
Vad döljer Rans döttrar för mig?

[Chorus:]
Här skall jag finna min ro
Här skall jag finna min sinnesfrid
Här skall jag för evigt vila
och i Ägirs djupa salar min ångest begrava

Ett sista offer för Njord
Ett sista blot för välgång på färden
En hemlighet som skall bli min
Ingen ånger, vad böljorna giva

[Repeat chorus]

English Translation:

The Mirror of the World
Blue, grey, green for the eye
The Mirror of the World, whereto the wings of longing carry
A joy to behold, to open one's mind
Flying disease on black wings go

In the night, the storm and wind
Cloudless skies' inner horizon smiles
An opening in the storm it sees
An opening in the storm it sees

A temptation, not only on the surface
Not just a journey, but a destination too
What awaits me below the nine sisters?
What are the Daughters of Ran hiding from me?

[Chorus:]
Here I shall find my peace
Here I shall find my peace of mind
Here I shall forever rest
And bury my angst in the deep halls of Aegir

One last sacrifice for Njord
One last blót for the voyage's success
One secret which shall be mine
No regret, what the waves will give

[Repeat chorus]

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?