-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: T Thyrfing Vansinnesvisor
Vansinnesvisan

Länge nog har era maskätna huvuden vilat på era veka axlar
En längtande känsla sprider sig i mina nävar och lustan brinner
Klinga stolt när ben möter stål, klinga stolt när sårsvetten droppar
Länge nog har du väntat på att skilja maskätna huvuden från veka axlar

[Chorus:]
Djävlar anamma
Svält och bedrövelse
Pest och förintelse
Död och förbannelse

Inga tårar skall era förvridna, blödande, brutna kroppar väta
Ingen älskarinna, släkt eller frände vid era lik skall sörja
Ingen hjältars sal, ingen himmelsk fröjd när makter(na) (era) öden utmäta
Blott spott och spe era eftermälen färga

[Repeat chorus]

Era gravar är passande att smutsa med mitt avskräde
Era minnen är mina att bespotta med hat och hån
Inga goda ord om de döda minner, inga ljusa minnen omtalas
I mitt vansinne fann ni livets ruttna slut

English Translation:

The Song of Madness
Long enough have your worm-eaten heads rested upon your weak shoulders
A longing feeling spreads in my fists and my lust is burning
My blade is proud when bone meets steel, blade is proud when the blood drips
Long enough have you waited to sever worm-eaten heads from weak shoulders

[Chorus:]
Devils and demons
Famine and affliction
Plague and annihilation
Death and damnation

No tears shall wet your distorted, bleeding, broken bodies
No mistress, family or kinsman shall mourn by your corpses
No hall of heroes, no heavenly joy when the powers decide your fates
Merely spit and sneers colour your legacies

[Repeat chorus]

Your graves are fitting to soil with my excretions
Your memories are mine to deride with hate and scorn
No kind words are remembered of the dead, no light memories are mentioned
In my madness you found the rotten end of life

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?