-
-
-
-
-
- mp3
-
-
-
-
.: T Thyrfing Vansinnesvisor
Kaos Återkomst

Sprungen ur kosmos i dans
Samvetslös men dömd
Innan liv här blott mörker fanns
Din kraft till synes gömd

Din jord skola blomstra i prakt
På din väg mot undergång
Snart du sänkas i dödens makt
En stämma i din banesång

[Chorus:]
För evigt jag förnimma ditt fjät
Formad utav tidens rand
Nornor skrek och gudar grät
När du slets ur min hand

Ett folk till att skapa
Att hedra hem och bygd
Blott en niding att försaka
Misstro mot vår dygd

Skalder må dig följa
På din väg mot undergång
Härskare sin avsikt dölja
En stämma i din banesång

[Repeat chorus]

English Translation:

The Return of Chaos
Sprung from the cosmos in a dance
Without a conscience, yet sentenced
Before life came here, there was only darkness
Your power at first glance hidden

Your earth shall blossom in magnificence
On your road towards ruin
Soon you will be submerged into the power of death
A voice in the song of your demise

[Chorus:]
Forever I feel your footsteps
Shaped by the dawn of time
Norns shrieked and gods wept
When you were torn from my hand

One people to create
To honour our home and village
Merely a heretic to forsake
Mistrust against our virtue

Bards will follow you
On your road towards ruin
Monarchs will hide their intentions
A voice in the song of your demise

[Repeat chorus]

[ ]

 HellShop.org - Black Metal, Pagan Metal, Viking Metal !
?